بیت رپ

نور و صدا هر دو موج هستند . بااین‌حال نور می‌تواند در خلأ مسافرت نماید درصورتی‌که صوت نمی‌تواند. پس صدا چیست چگونه به‌عنوان موج انتشار می‌یابد؟
صوت در واقع موج فشاری (pressure wave) است.
زمانی که شی ارتعاش می‌کند باعث ایجاد اختلال مکانیکی در محیط می‌شود. این محیط اکثرا ً هواست. محیط این آشفتگی را به‌صورت نوساناتِ موج فشاری انتشار می‌یابد.
فرکانس امواج وابسته به فرکانس ارتعاش منبع دارد.
چنانچه فرکانس ارتعاشات منبع موج، فرکانس بالایی باشد، آنگاه فرکانس صوت انتشار شده نیز بالا خواهد بود.
صدایی که از صحبت‌های شخصی در کنار می‌شنویم یا موزیک که با پخش‌کننده شخصی گوش می‌دهیم و حتی صوت شکسته شدن لیوان شیشه‌ای همگی از ارتعاشات منبع تولیدشده‌اند.
امواج صوتی از طریق تغییر فشار در ناحیه از محیط به‌صورت بصورت فشرده کردن آزاد کردن مکرر انتشار پیدا می‌کنند؛ پس اگر ناحیه در محیط انتشار، در حال تجربه فشردگی باشد، انتظار می‌رود ناحیه مجاور آن در حال تجربه حالت غیر جمع و جور باشد.صدا چیست
این بصورت فشرده شدن و آزاد شدن ناحیه‌های در محیط انتشار به‌صورت متناوب ادامه دارد تا موج منتقل شود، پس اگر محیط مادی وجود نداشته باشد، انتقال صوت ممکن نیست.
حال؛ چگونه صوت شنیده می‌شود؟
همان‌طور که گفته شد، صوت جهت تولید می بایست بوسیله ارتعاش منبع تولید شود، از طریق ایجاد آشفتگی در محیط نیز انتشار خواهد شد. دریافت‌کننده صوت نیز می بایست حساس به ارتعاشات باشد تا بتواند آن را ابتداً دریافت پس تحلیل نماید .
گوش‌ها برای ما وظیفه دریافت صوت را بر عهده‌دارند. زمانی که‌موج انتشار شده بوسیله ارتعاش هوا به گوش ما می‌رسد. به خوب ی توسط آن دریافت شده به استخوان ظریفی در گوش میانی منتقل می‌شود بعد از آن به گوش دخلی منتقل خواهد شد. درنهایت این موج ارتعاشی به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌شود به مغر منتقل می‌گردد.
گوش ما به محدوده فرکانسی ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز حساس می‌باشد. به طور معمول فرکانس‌هایی که بالاتر یا پایین‌تر این محدوده باشند شنیده نمی‌شوند. کودکان قادر به شنیدن فرکانس‌های کمی بیشتر هستند . این بدان معناست که با پا به سن گذاشتن محدوده شنایی ما محدودتر می‌شود. اما همـواره استثناهایی وجود دارد.
موجودات مختلف نیز محدوده‌های شنوایی مفرق ی دارند. احتمال دارد برخی از حیوانات صداهایی را درک کنند که آدم ‌ها قادر نیستند آن‌های را بشنوند.
در تصویر زیر محدوده فرکانسی برای شنوایی چند حیوان را در مقایسه با آدم مشاهده می‌کنید.جدول شنوایی
صداهایی که نمی‌شناسیم
همان‌طور که در نمودار بالا دید ید، گاهی موجودات قادر به شنیدن فرکانس‌های بیشتری هستند که آدم در حالت عادی قادر به درک آن‌ها نیست.
سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا ً بسیاری از اتفاقات یا … در اطراف ما بی‌صدا هستند ؟
چرخش کره زمین به دور خودش بی‌صداست؟
فرکانس‌هایی که در محدوده شنوایی ما نیستند صدا محسوب می‌شوند؟

می‌دانید که امروزه قادرِ هستیم با کمک فناوری، فرکانس‌های مختلف را حتی از راه‌های دور ثبت کنیم و آن‌ها را به محدوده شنوایی آدم ی تبدیل کنیم یا به صورت نمودارها … دربیاوریم. الگوهای نواسانی را از این امواج ثبت‌شده شناسایی کنیم و بر اساس آن موسیقی بسازیم.